Takk for innsatsen og god sommer!

Takk for oss

Da er vi allerede godt inn i sommeren og med det ønsker vi å takke studentene fra NTNU som er ferdig med sitt jobbengasjement hos EIDEL for denne gang. Teamet har bestått av Trym Nygård, Simen Arnegard, Magnus Mæhlum, Selma Tofte Thiis og Fredrik Mathiesen. Studentene har jobbet med å teste ut ny elektronikk som EIDEL vurderer å benytte i fremtidige rom-prosjekter.

sommerjobbstudentene 2021

På vegne av teamet skriver Selma:

“Sommerjobben hos EIDEL har vært veldig lærerik og interessant. Vi har blant annet jobbet med FPGA koding, et lettvekt operativsystem og ytelsestest av en mikrokontroller. Det har vært noen veldig spennende uker hvor vi har fått bryne oss på utviklingen av romteknologi og sett hvordan dette jobbes med i Norge. For eksempel har vi fått omvisning på FFI sin cubesat-lab og i EIDEL sine egne laboratorier. Jobben har gitt oss alle et unikt utgangspunkt for videre studier og ikke minst videre arbeid som ingeniører. Takk for oss for denne gang!”

Innsikten studentene og vi har tilegnet oss i prosjektet vil bli godt å ha med i EIDELs videre utviklingsprojekter.

Takk for god innsats og nyttig læring. Vi er imponert over hva dere har fått til. Ha en riktig god og velfortjent sommer!