Sterke resultater i 2020

shutterstock_1094805812_small

Eidsvoll Electronics AS (EIDEL) har siste årene vunnet flere langsiktige og strategisk viktige avtaler innen romfart og forsvar, og på tross av global pandemi var fjoråret nok et innovativt og innbringende år.  I 2020 hadde selskapet en samlet omsetning på over 40 millioner kroner, samt en organisk vekst på 30 % fra året før. 

EIDEL tok med hjem flere forskings- og utviklingsavtaler for den europeiske romfartsorganisasjonen ESA i 2020. I tillegg ble året avsluttet med å signere en historisk avtale med Forsvarsmateriell om videreutvikling av flyvåpenets radiosamband ‘SISAM’, en løsning EIDEL var med å utvikle på 90-tallet. Avtalen går over flere år og er den største EIDEL har signert gjennom sin mer enn 50 år lange historie.  

Vi har økt salget av EIDELs datainnsamlings og krypteringsprodukter til et europeisk forsvar og forsvarsindustri. Det har sammen med effektivisering av driften sørget for både kostnadsreduksjon og økt fortjeneste. I 2020 økte EIDEL sitt brutto driftsresultat til 8,5 millioner kroner, noe som er en forbedring på hele 78 % fra året før.  

Den økte etterspørsel har medført spennende rekrutteringer som vil flere styrke selskapet fremover. I 2020 økte antall ansatte med 25 % og vi har i tillegg hatt behov for flere innleide konsulenter for å styrke våre prosjekter. De ansattes bidrag og stå på-vilje har vært helt essensielt for å nå det sterke resultatet det siste året og EIDEL ser stadig etter nye talenter som kan være med å bidra til å drive suksessen videre. 

EIDEL planlegger utvidelser av sin produkt- og tjenesteportefølje for å understøtte behov og sammenfallende interesser mellom forsvar og romfart, der EIDEL med sin unike historie er godt posisjonert. Også innen sivile industrier og spesielt fornybar energi ser selskapet muligheter ved å tilby sin spisskompetanse innen datainnsamling fra ubemannet infrastruktur i fjerne og værutsatte strøk. Sist men ikke minst ser EIDEL også et stort vekstpotensial innen kommersiell romfart. Opprettelsen av Andøya Space Port blir et nytt norsk oppskytningsfelt for det Europeiske marked og EIDEL ser flere nye spennende muligheter her fremover. Fremtiden ser lovende ut!