Hvordan utnytte mulighetsbildet mellom romfart og forsvar?

shutterstock_179834312_small

Romvirksomhet er en viktig bidragsyter til verdiskaping i norsk økonomi. I tillegg er virksomheten en strategisk sektor da spesielt med tanke på kritisk samfunnssikkerhet, samt miljø, klima, hav og ressursforvaltning. Satsningen innen romsektoren i Norge har også flere sammenfallende interesser med norsk og europeisk forsvarspolitikk.

Den 8 april avholdes et seminar i regi av FSI og NIFRO om mulighetsrommet mellom forsvarsindustrien og romnæringen. EIDEL vil holde innlegg om sin nye satsning innen responsive space, der en ambisjon er å understøtte nasjonal strategi for utvikling, produksjon, testing og oppskytning av småsatellitter og nyttelaster.

For full agenda og påmelding se her: NIFRO/FSi mulighetsseminar for forsvars- og romnæringen