EIDEL fornyer sponsoravtale med Orbit NTNU

Eidel_Collage_3

EIDEL har inngått sponsoravtale med Orbit NTNU for en ny periode. Deres hovedprosjekt er å utvikle Selfiesat, deres første cubesat som er planlagt skutt opp tidlig i 2022. Selfiesat er en teknisk demonstrasjon der hvilken som helst person vil kunne laste opp og vist sitt portrett på satellittens skjerm, og med kameraet om bord ta en selfie fra lavbane med jorden som bakgrunn.  Et kult konsept som vi tror vil  gi spektakulære bilder!  Det er fortsatt ikke helt klart fra hvilken spaceport Selfiesat vil bli skutt opp fra, men mest sannsynlig et sted i USA og som ride share med SpaceX.

«Partnerskap med EIDEL er veldig viktig for oss da de fungerer som en enabler for våre prosjekter. Den økonomiske støtten er nødvendig for gjennomføringen og gjennom tilbakemeldinger får vi bedre læringsutbytte og sluttprodukt. Det er også inspirerende å arbeide med EIDEL som er et av Norges eldste selskaper innen utvikling av elektronikk og systemer til romindustrien! Jeg ser fram til et fortsatt godt samarbeid og er sikker på at flere fra Orbit NTNU kommer til å jobbe hos dere i framtiden» sier Simen Berg, CTO i Orbit NTNU.

Om ORBIT NTNU

Orbit NTNU er en studentorganisasjon ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim. Ved deltakelse gjennom Orbit NTNU får studentene unike praktiske erfaringer med avanserte ingeniørprosjekter innen mekanisk design, utvikling av elektronikk, programvare og sammensetting av satellittkomponenter. Orbit NTNU består av 65 studenter og er fordelt over 9 tekniske grupper i tillegg til markedsføring, ledelse- og administrasjon:

  • System Engineering – Multidisiplinært ingeniørteam som koordinerer de forskjellige gruppene, gir innspill og sørger for at alle systemene fungerer sammen.
  • OBC – Ansvarlig for å programmere On Board Computer og integrasjon med ADCS.
  • ADCS – Ansvarlig for Altitude Determination and Control System som kontrollerer riktig satellitt-høyde og posisjon.
  • Electronics – Ansvarlig for utvikling og produksjon av de elektroniske systemene.
  • Mechanical – Ansvarlig for mekanikken, utvikle kamerabommen, og for å utrede fysiske krav av subsystemer.
  • Payload – Ansvarlig for kamera, systemintegrasjon med øvrig elektronikk og funksjoner
  • Satellite Communications – Ansvarlig for utvikling av kommunikasjonssystemene på satellittene
  • Sub-Orbital – Ansvarlig for å utvikle en test-satellitt som vil fungere som nyttelast for Propulse NTNU rakett på Spaceport Ameica Cup 2021 som vil gi verdifull informasjon og erfaring for utvikling av Selfiesat.
  • Project Management Project NextSat Lede og koordinere alle aktiviteter for NextSat.

Orbit NTNU samarbeider også med deres søsterorganisasjon Propulse NTNU, som EIDEL også er sponsor for. Orbit NTNU utvikler utvikler en liten satellitt som skal benyttes som nyttelast for Propulse NTNUs rakett.

EIDEL støtter Orbit NTNU både med driftsmidler og komponenter samt med vår kunnskap og erfaringer inn i design reviews. Vi håper vårt bidrag vil hjelpe Propulse NTNU til å få gjennomført vellykkede prosjekter og ønsker denne gjengen med dyktige studenter lykke til!

Les mer om Orbit NTNU på deres hjemmeside https://www.orbitntnu.com/