EIDEL inngår kontrakt med Forsvarsmateriell om oppgradering av radiofjernstyring i SISAM

Signering av kontrakt, fra venstre; Truls O Andersen CEO EIDEL, Eiliv Ofigsbø, Direktør Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter

Signering av kontrakt, fra venstre; Truls O Andersen CEO EIDEL, Eiliv Ofigsbø, Direktør Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter

Mandag 23.11.20 signerte Eidsvoll Electronics AS (EIDEL) og Thales kontrakt med Forsvarsmateriell om oppgraderingen av SISAM, et kommunikasjonssystem som benyttes av Forsvaret for å ivareta luftromskontroll i Norge.

EIDEL har siden slutten av -80 tallet levert radiofjernstyring til Forsvaret og vil med dette videreføre et tett og langt samarbeid. Dagens løsning ble levert i slutten av -90 tallet i samarbeid med Thales og er nå modent for oppgradering.

Kontrakten er i første fase på totalt 85 millioner kroner og er den største kontrakten i EIDEL sin lange historie. Det ventes at denne summen vil øke ved utløsning av fremtidige opsjoner.

 

Fra venstre, Truls O Andersen CEO og Jan-Erik Nordal CTO

Fra venstre, Truls O Andersen CEO og Jan-Erik Nordal CTO

«Det er med stor ydmykhet og stolthet at vi EIDEL blir tildelt en slik kontrakt fra Forsvaret. Det viser at vi gjennom mange år har bygget opp en gjensidig tillit som vi nå skal bygge videre på. Teknologien og løsninger som vi her tar frem vil også posisjonerer oss mot internasjonale kunder.» sier Truls O Andersen, CEO. Prosjektet er planlagt ferdigstilt med leveranser i 2023. Prosjektet vil bli gjennomført i tett samarbeid med Thales Norge som vil levere Voice Communications System-delen av SISAM. Prosjektet er planlagt ferdigstilt med leveranser i 2023. Prosjektet vil bli gjennomført i tett samarbeid med Thales Norge som vil levere Voice Communications System-delen av SISAM.

Rune Fleischer Sales & Marketing Manager, Thales Norway, Tom Tuhus CEO, Thales Norway, Jan-Erik Nordal CTO, EIDEL, Truls O Andersen CEO, EIDEL

Fra venstre, Rune Fleischer Sales & Marketing Manager, Thales Norway, Tom Tuhus CEO, Thales Norway, Jan-Erik Nordal CTO, EIDEL, Truls O Andersen CEO, EIDEL

«Vi har over mange år hatt god dialog med Thales og vi gleder oss nå over muligheten til å kunne samarbeide tett. I løpet av kontraktsprosessen har vi allerede tjuvstartet på samarbeidet som vi har opplevd som både givende og fruktbart.

Vi ser frem til fortsettelsen.» Sier Truls O Andersen, CEO. EIDEL vil takke både FMA og Thales for en effektiv og smidig kontraktsforhandling som resulterte i at man raskt kunne inngå kontrakter på tross av koronaepidemien.

 

For mer informasjon vennligst kontakt:

Truls O. Andersen

CEO

Direct: +47 95 13 03 41

Mail: toa@eidel.no