shutterstock_94488709

EIDEL vurderer kontinuerlig å styrke staben med nye medarbeidere innenfor både Hardware og Software.
Hardware primært embedded design innen både analog og digital kretsteknikk.
Software primært programutvikling på embedded design men og noe på PC plattform.
Vi ønsker primært kandidater med ingeniør/bachelor høgskoleutdanning, men vi vil også vurdere søkere med tilsvarende og høyere utdanning.

Prosjektleder: 

Prosjektleder

Software ingeniør:

Software ingeniør

Søknad eller spørsmål sendes til Jan-Erik Nordal på jen@eidel.no eller  +47 47 75 31 72