shutterstock_94488709

Programvareutvikler – Embedded systemer

Arbeidsoppgaver:

Utvikling og design av nye telemetri-, sikkerhets- og kommunikasjons­løsninger innenfor embedded- og sanntidsprogrammering. Bidra i komplekse og kompetansekrevende prosjekter på internasjonalt nivå.

Kvalifikasjoner:

Det ønskes bakgrunn og kompetanse innen ett eller flere av følgende fagområder:

  • Programmeringsspråk: C/C++, C#
  • Platformer: Windows, Linux, eCos
  • Kommunikasjonsstandarder: Ethernet, USB, PCIe, UART, I2C
  • God innsikt i og forståelse for programmering av lavnivådrivere

Utdannelse:

M.Sc eller B.Sc innen programmering.  Annen relevant bakgrunn fra programvareutvikling vil også bli vurdert.

Erfaring:

Både nyutdannede og erfarne søkere vurderes.

Personlige egenskaper:

Må kunne jobbe tverrfaglig, ha systemforståelse og gode samarbeids­egenskaper, men også kunne jobbe selvstendig.

Være faglig oppdatert, nysgjerrig og initiativrik.

Personen vi ser etter må kunne identifisere seg med våre verdier;

Empowerment, Synergy og Curiostiy

Betingelser:

Konkurransedyktige betingelser.

Generelt:

Man må ha gode engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig.

Søker må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG.

 

Kontakt:

Jan-Erik Nordal, 47753172 eller jen@eidel.no

For ytterligere informasjon: www.eidel.no

Søknad med CV sendes til jen@eidel.no innen 20. april 2019.

Søknader vurderes fortløpende.

EIDEL vurderer kontinuerlig å styrke staben med nye medarbeidere innenfor både Hardware og Software.
Hardware primært embedded design innen både analog og digital kretsteknikk.
Software primært programutvikling på embedded design men og noe på PC plattform.
Vi ønsker primært kandidater med ingeniør/bachelor høgskoleutdanning, men vi vil også vurdere søkere med tilsvarende og høyere utdanning.

Søknad eller spørsmål sendes til Jan-Erik Nordal på jen@eidel.no eller  +47 47 75 31 72