shutterstock_94488709

Vi søker embedded Software designere for spennende utviklingsprosjekter

Arbeidsoppgaver:
Utvikling og design av nye telemetri-, sikkerhets- og kommunikasjons¬løsninger innenfor embedded- og sanntidsprogrammering. Bidra i komplekse og kompetansekrevende prosjekter på internasjonalt nivå.

Kvalifikasjoner:

Det ønskes bakgrunn og kompetanse innen ett eller flere av følgende fagområder:

• Programmeringsspråk: C/C++, C#

• Platformer: Windows, Linux, eCos

• Kommunikasjonsstandarder: Ethernet, USB, PCIe, UART, I2C

• God innsikt i og forståelse for programmering av lavnivådrivere

Utdannelse:

M.Sc eller B.Sc innen programmering. Annen relevant bakgrunn fra programvareutvikling vil også bli vurdert.

Erfaring:

Både nyutdannede og erfarne søkere vurderes.

Personlige egenskaper:

Må kunne jobbe tverrfaglig, ha systemforståelse og gode samarbeids-egenskaper, men også kunne jobbe selvstendig.

Være faglig oppdatert, nysgjerrig og initiativrik.

Personen vi ser etter må kunne identifisere seg med våre verdier;

Empowerment, Synergy og Curiosity

Betingelser:

Konkurransedyktige betingelser.

Generelt:

Man må ha gode engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig.

Søker må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG.

 

Søknad eller spørsmål sendes til Jan-Erik Nordal på jen@eidel.no eller  +47 47 75 31 72