Fire nyansatte hos EIDEL

Gruppebilde redigert

EIDEL har styrket stallen med 4 nye medarbeidere høsten 2019.

Anders Lerum Alme ble ansatt 15.8 som utviklingsingeniør. Anders er nyutdannet Master i fysikk fra Universitet i Bergen med spesialisering innenfor mikroelektronikk, og er før det utdannet elektronikkingeniør fra Høgskolen på Vestlandet. I masteroppgaven jobbet Anders med implementasjon og testing av en FPGA styringskrets til bruk om bord på ESA sin SMILE satellitt. Her i EIDEL vil Anders jobbe med utvikling av hardware og firmware, med VHDL som sitt spesialistområde.

Vidar Espeland ble ansatt 15.8 som utviklingsingeniør.  Vidar er utdannet elektronikkingeniør fra Universitet i Agder. Vidar har fra tidligere fagbrev som tavlemontør og erfaring med produksjon av tavler til bruk i ex-områder. Vidar vil primært jobbe med utvikling og programmering av Embedded software til bruk ombord i EIDEL sine produkter.

Geir Zakariassen ble ansatt 1.10 som systemingeniør. Geir er utdannet elektronikkingeniør fra høgskolen på Gjøvik. Geir har flere års erfaring fra med utvikling og produksjon. Fra tidligere har Geir også fagbrev som elektriker. Her i EIDEL vil Geir hovedsakelig jobbe med utvikling på systemnivå, som innebærer å ta frem nye systemer og produkter tilpasset ett marked i kontinuerlig endring.

Kim Are Altenborn ble ansatt 1.10 som prosjektleder. Kim Are er utdannet sivilingeniør mekatronikk fra Universitet i Agder og han har tidligere erfaring fra vannkraft. Kim Are har også fagbrev som flysystemavioniker og flere års erfaring fra luftfart. Kim Are vil primært jobbe som prosjektleder og prosjektstrategi her i EIDEL.

Med fire nye medarbeidere om bord har EIDEL styrket sin slagkraftige verktøykasse med kunnskap og kompetanse.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til oss i EIDEL.