EIDEL åpner kontor i Lillestrøm

EIDEL starter året med åpning av nytt kontor i Lillestrøm sentrum. Kontoret vil  dekke EIDELs behov for flere kontorplasser og for å komme nærmere Oslo og våre kunder og partnere i området. EIDEL har siste tiden vokst med flere nye ansatte og vi ser flere positive tegn i tiden fremover spesielt innen romfart og fornybar energi. EIDELs hovedkontor vil fortsatt være på Eidsvoll.

Vår kontoradresse i Lillestrøm er Storgata 9. Kunder og partnere ønskes velkommen på kaffe når anledingen åpner seg!

Ta kontakt for å vite mer