Major wind research centre kicks off its activities 1

TRONDHEIM, NORWAY – Wednesday June 16th 2021 The NorthWind research centre on wind energy launched its activities today with its first General Assembly. The centre’s research is divided into five work packages, whose leaders gave short presentations outlining their objectives for the next few years. The centre aims at making wind energy cheaper, more efficient and…

Read More
Sommerjobbstudenter hos EIDEL 2

Denne sommeren har fem studenter fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) tatt turen til Eidsvoll for å jobbe hos ingeniørbedriften EIDEL. Vi kom i kontakt med studentene via Nettverksdagene og E&T-dagen samt gjennom vår dialog og samarbeid med  studentorganisasjonen Orbit NTNU og Propulse, der vi er sponsor. Vi ble tatt litt på sengen over den overveldende…

Read More
EIDEL is now member of SME4Space! 4

EIDEL is happy to announce that we have been accepted as individual company member of SME4Space! It’s an exciting time to be working in the space industry with lots of activities and we hope to find new opportunities to collaborate on with fellow SMEs in the European and US space communities. Thanks SME4SPACE VZW for…

Read More
EIDEL VIL BYGGE SMÅSATELLITTER 5

I årets andre utgave av Norges Forsvarsforenings medlemsblad Norges Forsvar, sto det to sider om EIDELs ønsker og ambisjoner om å bygge småsatellitter. Her kan du lese artikkelen i sin helhet: NF 2 2021 Air Force Special 2021 15

Read More
Sterke resultater i 2020 6

Eidsvoll Electronics AS (EIDEL) har siste årene vunnet flere langsiktige og strategisk viktige avtaler innen romfart og forsvar, og på tross av global pandemi var fjoråret nok et innovativt og innbringende år.  I 2020 hadde selskapet en samlet omsetning på over 40 millioner kroner, samt en organisk vekst på 30 % fra året før.  EIDEL tok med hjem flere forskings- og utviklingsavtaler for den europeiske romfartsorganisasjonen ESA i 2020. I tillegg ble året avsluttet med å signere en historisk avtale med Forsvarsmateriell om videreutvikling av flyvåpenets radiosamband ‘SISAM’, en løsning EIDEL var med å utvikle på…

Read More
Hvordan utnytte mulighetsbildet mellom romfart og forsvar? 7

Romvirksomhet er en viktig bidragsyter til verdiskaping i norsk økonomi. I tillegg er virksomheten en strategisk sektor da spesielt med tanke på kritisk samfunnssikkerhet, samt miljø, klima, hav og ressursforvaltning. Satsningen innen romsektoren i Norge har også flere sammenfallende interesser med norsk og europeisk forsvarspolitikk. Den 8 april avholdes et seminar i regi av FSI…

Read More
Nyansatt i EIDEL 8

Patrick Michael Robertson begynte 1 mars som softwareutvikler i EIDEL! Patrick har bachelor i automasjon fra Høgskolen i Oslo og master i Engineering Cybernetics fra NTNU. Som tidligere automasjonsingeniør innen olje og gass har han erfaring med systemintegrasjon og rådgiving i digitaliseringsprosjekter, noe som vil gi oss ny og verdifull innsikt i nye prosjekter vi…

Read More
Møt EIDEL på Elektronikk & Teknologidagen! 9

EIDEL stiller i år på Elektronikk & Teknologidagen! Arrangementet avholdes i år online den 11 februar, der vi har virtuell stand på https://etdagen.graduateland.com. Her vil vi presentere oss selv, vår historie og noen av prosjektene vi holder på med som forhåpenligvis vil vekke interesse. EIDEL har behov for flere kloke og inspirerende hoder og har…

Read More
Møt EIDEL på Nettverksdagene! 10

EIDEL stiller også i år på Nettverksdagene! Arrangementet avholdes i år online den 27 og 28 januar, der vi har virtuell stand på https://netttverksdagene.graduateland.com. Her vil vi presentere oss selv, vår historie og noen av prosjektene vi holder på med som forhåpenligvis vil vekke interesse. EIDEL har behov for flere kloke og inspirerende hoder og…

Read More

EIDEL starter året med åpning av nytt kontor i Lillestrøm sentrum. Kontoret vil  dekke EIDELs behov for flere kontorplasser og for å komme nærmere Oslo og våre kunder og partnere i området. EIDEL har siste tiden vokst med flere nye ansatte og vi ser flere positive tegn i tiden fremover spesielt innen romfart og fornybar…

Read More
Dear friends, clients and partners 12

Dear friends, clients and partners, a big thanks for your trust, support and cooperation this year. We wish you all a merry Christmas and a happy new year! EIDEL takker alle kunder, leverandører og partnere for samarbeidet i 2020! Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år! Hilsen alle oss…

Read More
EIDEL fornyer sponsoravtale med Orbit NTNU 13

EIDEL har inngått sponsoravtale med Orbit NTNU for en ny periode. Deres hovedprosjekt er å utvikle Selfiesat, deres første cubesat som er planlagt skutt opp tidlig i 2022. Selfiesat er en teknisk demonstrasjon der hvilken som helst person vil kunne laste opp og vist sitt portrett på satellittens skjerm, og med kameraet om bord ta…

Read More