EIDEL har sommeren 2020 styrket stallen med 3 nye medarbeidere

Tea, Hector og Alexander

Tea Bodova ble ansatt 10 august som utviklingsingeniør hos oss. Tea kommer opprinnelig fra Slovakia, men har tatt utdannelsen sin i Norge. Tea har en bachelorgrad innen elektronikk fra Høgskulen på Vestlandet og en fersk mastergrad innen fysikk med spesialisering innenfor mikroelektronikk fra Universitet i Bergen. Tea skrev sin masteroppgave om en proton CT prototype, som utvikles på Universitet i Bergen.

Tea forteller «Jeg er takknemlig for å få mulighet å bli med på de spennende prosjektene EIDEL tilbyr en nybakt ingeniør. Jeg gleder meg til de forskjellige utfordringer denne jobben gir. »

Hector Mercado Valls ble ansatt 10. august som softwareutvikler. Han har utdannet seg innen embedded systems og kunstig intelligens gjennom Master of Electronic Systems Design på NTNU, Trondheim.
Hector forteller “Vi befinner oss i en tid med stort potensiale for å digitalisere verdensrommet. Regulering, demokratisering og samarbeid av romnæringen vil gi nye muligheter for forskning og både militær og sivil industri. Jeg gleder meg og føler et stort ansvar for å bidra til å utvikle IT-systemer som støtter denne digitalisering i en så trivelig, kompetent og erfarne bedrift som EIDEL.”

Alexander Høiberget ble ansatt 25. mai som forretningsutvikler. Alexander har 20 års arbeidserfaring fra Telecom og IT der han har jobbet med teknisk implementasjon, drift, salg og forretningsutvikling. I sin rolle vil Alexander videreutvikle eksisterende kunde og partnerforhold, etablere nye relasjoner på tvers av industrier, markedsføre EIDELs produkter og løsninger og være med å utvikle av selskapet.
Alexander forteller «Jeg har alltid vært fascinert av verdensrommet, vitenskap, science fiction og hvordan teknologi kan løse tilsynelatende umulige oppgaver. Jeg er utrolig ydmyk over å ha fått muligheten til å jobbe i EIDEL, et miljø med gode verdier og høy kompetanse, der jeg kan bli kjent med romfartsindustrien på nært hold, og ikke minst være med å bidra til EIDELs videre utvikling.»