Ny FoU kontrakt til EIDEL – Nanosatellite Crypto Unit

Det er med glede EIDEL i dag kan annonsere at vi har sikret oss FoU kontrakt med Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). Avtalen støtter utviklingen av en norskprodusert enhet for aktivt eierskap og sikker kommunikasjon til bruk på autonome systemer. Enheten skal være klar til bruk på autonome farkoster og det potensielle bruksområdet strekker seg fra de dypeste hav og til det ytre verdensrom.

Prosjektleder Knut Svenes ved FFI sier følgende om prosjektet: «Det er ønskelig å teste ut teknologi og prosedyrer som kan bringe fremtidige mikrosatellittprogram opp på et tilstrekkelig robust operasjonelt nivå. Dette vil si at tilgangskontroll til både satellitt og datastrøm derfra er regulert og beskyttet. Behovet for kryptering og andre sikkerhetstiltak skyldes flere årsaker. Den viktigste er behov for å skjerme informasjon, metoder eller utstyr fra innsyn. Kryptering gir mulighet for slik konfidensialitetsbeskyttelse ved at informasjonen ikke er lesbar uten bruk av dekrypteringsalgoritmer med korrekt krypteringsnøkkel. En annen viktig årsak for innføring av sikkerhetstiltak er å sikre at ikke uvedkommende overtar styringen av satellitten eller hindrer at den utfører oppgavene den er tiltenkt. Integritetssjekk av kommandoer sikrer også at overføringsfeil ikke fører til at utilsiktede kommandoer utføres av satellitten. Demonstrasjon av konseptet på Norsat-4 vil være et viktig skritt for å etablere robust løsninger for fremtidige satellittprosjekter»

Når EIDEL nå skal ta fatt på denne oppgaven, så vil utviklingen bli gjort i tett samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Samarbeidet med FFI er viktig for oss og det gjør det mulig å ta frem teknologi som vil dekke et raskt voksende marked spesielt innenfor romfart og satellitter, sier en tydelig fornøyd administrerende direktør Truls O. Andersen.