Bacheloroppgave for studenter fra OsloMet

Presentasjon_small

Fire studenter fra OsloMet har våren 2018 gjort en bacheloroppgave innen elektronikk hos EIDEL. Disse fire er (fra venstre på bildet) Sindre Haraldsen, Robin Bjørkli, Ivar Egeland og og Christophe Plaissy.  Målet med oppgaven var å implementere en komplett MIL-STD-1553B bus med Bus Controller, Bus Monitor og Remote Terminals. I tillegg har det blitt utviklet et testmijø for verifisering av busfunksjonaliteten. Studentene har utviklet firmware i VHDL, embedded-software for kjøring på softcore NIOS II CPU, hardwaretilpasninger for grensesnitt samt testsoftware for bruk i testmiljøet. Prosjektet har blitt kjørt som et fullt industriprosjekt etter EIDEL sine interne prosesser og rutiner for å gi studentene et godt grunnlag for de kommende utfordringene i arbeidslivet. Intern veiledning på oppgaven har blitt gitt av Dr. Tore André Bekkeng og Dr. Sylvain Tertois. Veileder ved OsloMet, Ola Jetlund, uttaler at OsloMet er veldig fornøyd med utførelsen av prosjektet. Både EIDEL og OsloMet har et gjensidig ønske om videre samarbeid i årene som kommer.

EIDEL er meget fornøyd med det studentene har utført, og vi sender våre gratulasjoner for høyeste måloppnåelse på både den innleverte oppgaven og eksamenspresentasjonen. Vi ønsker dere lykke til på veien videre!